LEA SYMBOLS®
avståndsynskärpetest
#250150 - #250250

Vid undersökning av yngre barn med syntavlan #250250 (10 raders tavla) är det ofta mera naturligt att visa testet på nära håll och gå sedan med det till avsett avstånd. I fall barnet verkar förlora intresset när man är så långt borta, testar man närmare, alltid väl inom barnets synsfär. Då avståndstet används efter närtestet så det är lättast att börja genom att säga ”vi tittar på samma bilder litet längre borta”.

Vid undersökning av äldre barn med tavlan #250150 (15 raders tavla) kan man vanligen ha tavlan på väggen.

Avståndstest #250250 (A) och #250150 (B) med svarskortet och träningskorten.

Själva testförfarandet är samma som vid närtestet: man går raskt ner på testet, backar en rad när barnet/personen svarar fel. Då får testpersonen läsa alla optotyper på den raden och sedan fortsätta på raden med mindre optotyper.

Synskärpevärdet är värdet på den minsta raden på vilken minst 3 utav 5 symboler lästes rätt. Om avståndet inte var 3 meter, måste man räkna om värdet genom att dividera med 3 och multiplicera med det använda avståndet.M-värdet vid syntavlans rand ger avståndet där en person med synskärpa 1.0 ser raden som tröskelraden. Det kan definieras också som det avstånd där referensoptotypen Landolt C har storlek 5 bågminuter.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras