LEA SYMBOLS®
bok med enstaka symboler
för avstånd
#250600

Boken med enstaka symboler är ett av de lättaste synskärpetest. Symboler som är omringade av en stor vit yta kan man se även om fixationen på symbolen inte är helt stabil. När det inte finns störande visuell information kan både ett amblyopt öga och ett öga med bristfällig motorisk kontroll eller nedsatt synskärpa urskilja mindre optotyper än vid radtestet.

Testförfarandet

Bestäm först kommunikationssättet. När testet med enstaka symboler på avstånd görs för första gången, börjar man testet ofta efter att barnet har spelat med LEA Pusslet och har testats på nära håll. Då är det naturligt att barnet svarar genom att välja den pusselbit som motsvarar den bild som visas åt barnet. I testförpackningen finns det också ett responskort på vilket barnet kan peka med handen eller foten och fyra enstaka responskort som kan sättas på så långa avstånd att barnet kan använda ögon- eller huvudrörelser för att peka. Efter en stund med dessa kommunikationstätt börjar många barn prata (om de kan tala) och benämna bilderna.

Visa en av de största bilderna på nära håll och gå sedan till testavståndet, 3 meter om barnets synsfär är så stor eller närmare.

Visa en av symbolerna i varje storlek och be barnet peka på motsvarande bild eller pusselbit eller benämna bilden. När det finns flera bilder på sidan, täck alla utom en med den bit av plast* som medföljer testet. Fortsätt så tills barnet svarar fel eller verkar osäker. Gå då tillbaka till den förrra (större) storleken och visa alla fyra symboler, en åt gången. Om barnet ser tre symboler rätt gå vidare till nästa storlek av optotyper. Om barnet svarar rätt bara vid två ut av fyra symboler visa på nytt en av de två symboler som besvarades fel. Om svaret nu är rätt, gå till nästa storlek.

Synskärpevärdet är värdet på den symbolstorlek där barnet såg rätt minst tre ut av fem symboler i fall testavståndet var 3 meter. Om testet användes på ett annat avstånd måste värden omräknas så att man multiplicerar med avståndet som användes och dividerar med 3. T.ex. om testavståndet var 1.5 meter skall värdet multipliceras med 1.5/3 eller 1/2, dvs divideras med 2.

Synskärpevärdet skrivs ner så att antalet rätta svar är klart dokumenterat. Om barnet såg fyra symboler på storlek motsvarande synskärpa 0.8 är resultaten 0.8(-1). Om barnet såg två symboler rätt på storleken motsvarande 0.8 är resultaten 0.6(+2).

Enstaka LEA SYMBOLS® avståndstestet kan användas som närtest vid undersökning av gravt synskadade barn.

*[Om det speciella täckkortet har tendensen att försvinna bland pappren, använd hålet på det och fäst en lång röd tråd vid det.]

Synkärpa =    Testavstånd   
Standart avstånd
x värdet på tröskelraden

Synskärpevärdet kan man räkna lätt genom att man mäter testavståndet och delar det med M-värdet på tröskelraden.   avståndet (m)   
M-värdet
= synskärpevärdet


M-värdet vid syntavlans rand ger avståndet där en person med synskärpa 1.0 ser raden som tröskelraden. Det kan definieras också som det avstånd där referensoptotypen Landolt C har storlek 5 bågminuter.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras