LEA SYMBOLS®
bok med symboler grupperade i en grupp för avstånd
#250700

Den lilla boken med LEA symboler i en grupp av fem symboler är det minsta radtest liknande testet. Den mittersta symbolen har samma 'crowding' effekt som symbolerna i ett radtest. Den är omringad av störande visuell information, som gör att den mittersta symbolen är svårare att se än enstaka symboler av samma storlek. Om det vanliga radtestet är för svårt kan man använda detta test för att undersöka effekten av crowding.

Bestäm först kommunikationssättet. Oftast börjar man testet efter att barnet har spelat med LEA Pusslet och har testats på nära håll. Därefter görs testet med de grupperade symbolerna på avstånd för första gången. Då är det naturligt att barnet svarar genom att välja den pusselbit som motsvarar den bild som visas. Det finns i testförpackningen också ett responskort på vilket barnet kan peka med handen eller foten och fyra enstaka responskort som kan sättas på så långa avstånd att barnet kan använda ögon- eller huvudrörelser för att peka. Efter en stund med dessa kommunikationsätt börjar många barn prata (om de kan tala) och benämna bilderna.

Testa inom barnets synsfär. När man går till testavståndet på 3 meter, visa sidan med de största symbolerna för att göra det lättare för barnet att ställa in linsen på rätt avstånd.

Peka på den första symbolen på höger sida av gruppen och fråga vilken den är. När barnet har svarat fråga vilken bild som är den närmaste 'här i mitten' och peka flyktigt på den mittersta symbolen. Fortsätt inte pekning då den underlättar fixationen och testsituationen då inte är en riktig radtestsituation.

Visa bara en sida vid varje symbolstorlek tills barnet svarar fel eller verkar osäkert. Gå då tillbaka till den förrra (större) storleken och visa alla fyra symboler, en åt gången. Om barnet ser tre symboler rätt, gå vidare till nästa storlek av optotyper. Om barnet svarar rätt bara vid två ut av fyra symboler, visa på nytt en av de två symboler som svarades fel. Om svaret nu är rätt, gå till nästa storlek.

Synskärpevärdet är värdet på den symbolstorlek där barnet såg rätt minst tre ut av fem symboler i fall testavståndet var 3 meter. Om testet användes på ett annat avstånd måste värden omräknas så att man multipliserar med avståndet som användes och dividerar med 3. T.ex. om testavståndet var 1.5 meter skall värdet multiplicerars med 1.5/3 eller 1/2, dvs divideras med 2.

Synskärpevärdet skrivs ner så att antalet rätta svar är klart dokumenterat. Om barnet såg fyra symboler på storlek motsvarande synskärpa 0.63 är resultaten 0.63(-1). Om barnet såg två symboler rätt på storleken motsvarande 0.8 är resultaten 0.63(+2).

Synkärpa =    Testavstånd   
Standart avstånd
x värdet på tröskelraden

Synskärpevärdet kan man räkna lätt genom att man mäter testavståndet och delar det med M-värdet på tröskelraden.

   avståndet (m)   
M-värdet
= synskärpevärdet

M-värdet vid syntavlans rand ger avståndet där en person med synskärpa 1.0 ser raden som tröskelraden. Det kan definieras också som det avstånd där referensoptotypen Landolt C har storlek 5 bågminuter.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras