LEA SYMBOLS®
DOMINO kortlek
#251500

DOMINO-korten utvecklades som en av de tidigaste LEA test i början av 80-talet, då för tiden ännu som en LH-produkt med symboler som skiljer sig lite från de nuvarande LEA symbolerna. Spelet är designat för träning av amblyopa ögon när deras synskärpa har blivit så bra att det är svårt att hitta lämpliga små bilder för träning. Träningssituationen fungerar också som en testsituation när man ser till att ögonens avstånd från korten är lika för båda ögon.

Testförfarandet - Spelregler

Korten är delade i tre högar med olikt stora symboler på korten. Använd först kort med de största symbolerna. När barnet verkar förstå spelets regler och orkar spela en längre stund, använd alla 48 kort. Blanda korten och dela dem till båda spelare.

Till en början spelar barnet med båda ögonen öppna. Då avslöjas synskärpa vid binokulär syn. För att man skall veta synskärpan på båda ögonen, spelar barnet med ett öga för täckt. När man tränar det amblyopa ögat täcker man det ledande, dominanta ögat för.

Barnet lägger det första kortet på bordet ( kort nr 1 i Bild 1). När den vuxne lägger sitt kort (kort nr 2 i Bild 1) väljer han/hon kortet så att de större bilderna motsvarar varandra. Då måste barnet titta på de mindre bilderna när han/hon väljer sitt nästa kort (kort 3 i Bild 1). Man fortsätter så här varje gång det är möjligt att lägga fram kortet med den större bilden motsvarande en av de bilder som skall matchas. På ett vänligt sätt tvingar man barnet att titta noggrannt på mindre och mindre bilder i den här spelsituationen och tränar det centrala seendet, ackommodationen och fixation av blicken.

Om barnet lägger fel kort kan man antingen säga ingenting, bara lägga märke till vid vilken bildstorlek felet förekom, eller man säger vänligt "Skall vi titta en gång till vilken kort du lade på bordet. Är bilderna lika?" Oftast följer barnen spelets regler men kan då och då ändra dem för att de skulle bättre passa till spelsituationen. Det är rätt lätt att se om barnet inte ser bilder och därför gör fel eller han/hon inte tar regler på allvar. I båda fallen skall den vuxne eller ett äldre barn inte säga något negativt för då förlorar spelet sin stämning som en lek.

Det är lättast att skriva ner synkärpevärden som M-värden och avstånd som barnet använde för att titta på bilden. Avståndet mäter man bäst med sin hand som avstånd mellan två fingrar och kontrollerar senare hur många centimeter avståndet är. En linjal eller ett måttband stör leksituationen.M-värdet vid syntavlans rand ger avståndet där en person med synskärpa 1.0 ser raden som tröskelraden. Det kan definieras också som det avstånd där referensoptotypen Landolt C har storlek 5 bågminuter.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras