LEA SYMBOLS®
test med symboler på enstaka kort för avstånd
#252700

När boken med enstaka LEA SYMBOLER användes av erfarna testare, klippte många av dem testet i bitar och klistrade bilderna på pappbitar för att ha ännu större vit yta runt symbolerna och för att kunna använda korten i förenklade testsituationer. Karen Fern, O.D., kom på ideen att använda kort av olika storlekar för att lättare hålla korten i ordning. Så kom testet på enstaka kort tillstånd.

Testförfarandet

Testet används oftast för att testa barn eller vuxna som är svåra att testa på grund av kommunikations-svårigheter eller koncentrationsbrist. Man måste först finna ut ett responssätt som är tillförlitligt och inte övertolkas. Barnet kan använda pekning med hand, fot, ögon eller huvudrörelser eller benämna bilder. Det enklaste responssättet är svaren "ja"/"nej".

Om barnet kan matcha, visa ett kort i varje symbolstorlek tills svaret är felaktigt. Visa då korten i förra (större) storlek, t.ex. 0.2. Om barnet ser tre utav de fyra korten i denna storlek, fortsatt till nästa storlek. Om barnet inte ser något kort rätt i den storlek, visa ett kort av förra storleken. Om svaret är fel, är resultatet 0.2(-2). Om barnet ser bara två kort rätt i storleken 0.2, visa på nytt en av de två symboler som svarades fel. Om det fortfarande ses fel, är resultatet 0.16(+2).

Om barnet kan använda pekning som respons visa två kort samtidigt, fråga t.ex. "Var är äpplet?" och be barnet peka på den bild som nämns. Använd paren: cirkel/äppel, hus/kvadrat, cirkel/hus.

Om barnet kan svara bara "ja" och/eller "nej", visa ett kort i taget och fråga "Är detta en bild av ett hus" osv. Försök att få fem svar på tröskelstorleken av symboler så att synskärpevärdet är mätt på det rekommenderade sättet. Skriv ner synskärpevärdet likt ovan som synskärpevärdet på korten med minsta symbolstorleken som sågs rätt.

Om testavståndet är annat än 3 meter, räkna om synskärpevärdet. Multiplicera med avståndet som användes och dividera med tre. Om avståndet är 1.5m, hälften av 3meter, så är också synskärpevärdet hälften av värdet på kortet med de minsta symbolerna som sågs rätt. Om avståndet var en meter, en tredjedel av 3 meter, är synskärpevärdet också en tredjedel av värdet på sista raden som lästes rätt.

Synkärpa =    Testavstånd   
Standart avstånd
x värdet på tröskelraden

Synskärpevärdet kan man räkna lätt genom att man mäter testavståndet och delar det med M-värdet på tröskelraden.


   avståndet (m)   
M-värdet
= synskärpevärdet

Skriv ner resultatet exakt, t.ex. om barnet såg fyra symboler på 0.8 raden är det binokulära synskärpevärdet 0.8(-1).


M-värdet vid syntavlans rand ger avståndet där en person med synskärpa 1.0 ser raden som tröskelraden. Det kan definieras också som det avstånd där referensoptotypen Landolt C har storlek 5 bågminuter.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras