Heidi
Fixationsbilder
#253000 & #253100

Den minsta fixationsstickan som ingår i LEA-testmaterialer har en ansiktsbild med en diameter på 5 cm, då ansiktsbilden med den storlek är tillräckligt stor för att intressera en baby i åldern av tre månader att fixera och följa. I den åldern är följerörelserna ännu kombinerade rörelser av ögon och huvudet. Bakom ansiktsbilden är ett högkontrast randmönster som man kan visa omväxlande med ansiktsbilden. Om bilden är borta några sekunder är den flera gånger 'ny' i åldern på tre månader. Stickan ritades i början av 80-talet och har sedan dess använts av tusentals personer inom hälsovården.

I andra ändan av fixationsstickan är två små bilder som var ritade för fyraårskontrollen. Då behöver man små bilder med detaljer som man kan prata om med barnet så att man kan göra täckprovet (covertest) medan barnet fixerar på en ackommodation krävande bild.

På fixationsstickan finns det också mätningsbilder för att mäta pupillens och hornhinnans diameter.

Den medelstora och den stora fixationsbilden används vid undersökning av gravt synskade och hjärnskadade barn och vuxna. När man använder standardiserade fixationsbilder är observationerna på olika vårdställen jämförbara.

#253000 #253100

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras