LEA lågkontrastsyntavlor
#253700 - #254100 and #271500 - #271900

Testförfarandet

Mätning av lågkontrastsynskärpa sker exakt på samma sätt som mätning av synskärpa med högkontrasttavlorna; vi mäter vilka är de minsta optotyperna en person kan urskilja. Tröskelvärdet är definierat som den rad på vilken minst tre utav fem optotyper, symboler eller siffror, läses rätt. Om man har tid att använda bara en lågkontrast testtavla, är 2.5% kontrasttavlan praktisk. Den kan de flesta personerna se på 3-4 meters avstånd, vid svår synnedsättning närmare. Om ljuslådan är kopplad till en lång sladd är det lätt att använda testet t.o.m. som närtest.

Vid mätning gå rätt fort neråt på testet, fråga bara vilken är den första eller sista optotypen på varje eller varannan rad. När personen säger att han/hon inte kan se optotyperna på en viss rad eller svarar fel, gå tillbaka till den förra raden och be personen läsa alla optotyper på den. Ofta blir personen van vid att titta på lågkontrastinformation och kan läsa också den rad som först verkade för svår. Hos vissa personer tar det en längre tid att vänja sig vid lågkontrastinformationen och då kan de läsa ytterligare 2-3 rader med mindre optotyper än den rad som de först tyckte att inte kunna se.

Skriv svaret noggrannt, t.ex. om på raden 0.3 en av siffrorna sågs fel på 2.5% tavlan, skriv svaret "LEA N:0.3 3(-1) på 2.5%".


#253700 - #254100


#271500 - #271900

Bild 1. Lågkontrastsynskärpetavlor (#253700-254100) på 3m för den lilla ljuslådan. Tavlor finns ännu på 25%, 10%, 5%, 2.5% och 1.25% kontrast.

Bild 2. Testresultaten markeras på svarsblanketten på den kontrastnivå som man använde, i det här fallet 2.5% och 1.25% kontrast. Personen har på högkontrasttavlan sett 1.0 radens alla optotyper (x) och på 2.5% kontrast sett 0.4. Stället 0.4 är markerat med B på linjen som markerar synskärpa på hög kontrast. Går man upp från det stället till 2.5% nivån kommer man till punkten B' som motsvarar synskärpa 0.4 på 2.5% kontrast. På samma sätt hittar man punkten som motsvarar synskärpa 0.2 = A och A' som motsvarar synskärpa 0.2 på 1.25% kontrast.

När man ritar linjen A' - B' - X har man ritat kontrastkänslighetskurvans raka lutande del och också en del av kurvans övre del som böjer sig bågformigt till en nästan vågrätt vänstra del av kurvan.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras