Användning av svarsblanketten

Det finns fyra diagram på svarsblanketten så att resultaten från det binokulära testet, ett som träning, det andra som själva testet, och från de båda monokulära testen har plats. Dra linjen från siffra till siffra i den ordning som personen har placerat knapparna. Bilden visar då riktning av defektens axel. Man kan ockå skriva resultatet i journalen som en enkel rad av siffror:

Bild 4B motsvarar siffror:

Konfusioner är markerade med (-) så att det är lättare att se var de finns. När testet upprepas senare och det nya resultatet skrivs under det gamla resultatet ser man lätt skillnderna.

I det här fallet har personen obetydlig osäkerhet i sortering av färgerna, ingen tydlig axis och färre än fyra fel.

När man skriver ner resultaten från matchningstesten så kan man skriva dem antingen som i Bild 5C eller som i Bild 5D.

[ Testinstruktioner I LEA syntest I Panel 16 färgseendetest ]

Uppdateras