Färgseendet

Färgseendet består av tre neurala funktioner:
  1. ljusenergin absorberas i de tre olika tapptyper i näthinnan
  2. summering av information på hur mycket energi som har absorberats i de tre olika tapppopulationerna;
  3. tolkning av den här summan i en specifik del av hjärnbarken.

De tre tappctyper är L-tappar (long wave-length sensitive cones), M-tappar (middle wave-length sensitive cones) och S-tappar (short wave-length sensitive cones). Dekallas ofta 'röda', 'gröna' och 'blåa' tappar men själva celler är färglösa. L- och M-tappar bildar majoriteten av tappopulationen, 85-90%. S-tappar saknas alldeles i mitten av fovea och är talrikast ca 2 grader från foveola. I synfältets periferi har vi alla avvikande färgseende jämfört med den centrala delen av synfältet om färgseendet testas med små stimuli.

Bild 1. Tappcellernas absorptionskurvor. Varje celltyp absorberar ljus inom en stor del av spectrum. Näthinnans ganglieceller samlar informationen selektivt och överför den via synbanorna till den primära synbarken, V1.

[ Testinstruktioner I LEA syntest I Panel 16 färgseendetest ]

Uppdateras