Panel 16
Färgseendetest
#260200 - #260260

Kvantitativa färgseendetest används för att diagnostisera avvikande färgseende som har kommit fram vid screening och för att evaluera förvärvade defekter i färgseendet. Panel 16 test har samma färgtoner som Farnsworth Panel-D15 men har större färgytor som är täckta med ett tunt skikt av plast och kan därför bättre användas vid undersökning av barn. Stimulusytan är 3.3cm i diameter. Med en grå ring kan man minska stimulusytan till 1.2cm i diameter. Den stora stimulusytan motsvarar 3.8 grader på 50cm avstånd och 6.3 grader på 30cm avstånd. Den mindre stimulusytan är 1.5 grader på 48cm avstånd. När man testar barn och synsvaga är testavståndet ofta kortare. Testytan är 9.5 grader på 20cm och 19 grader på 10cm avstånd. Testet har enkel eller dubbel sats av testknappar. Med den dubbla satsen kan man undersöka barn så fort som de har begreppet 'likadan'.


Innehållet

Färgseendet
Färgsinnesdefekter
Testförfarandet
Unga Barn
Jämförelse mellan olika färgtest
Tolkning av Panel 16 testresultat
Användning av svarsblanketten
Referencer

Färgtestspel

Om färgseendet finns det mycket I internet. En av de bästa sidorna är Peter Gouras sida

http://webvision.med.utah.edu/Color.html

som är en del av

http://webvision.med.utah.edu/

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras