Jämförelse mellan olika färgtest

Vid fläckvist bortfall av färgseendet kan testresultaten från olika test bli mycket olika. Var och en av dem beskriver synförmågan på ett specifikt sätt, inget ät "bättre" än ett annat utan de kompletterar varandra. Som ett exempel är i Bild 7 tre testresultater från test som gjordes i samma rum inom en timme. Lanthony desaturerat test med pastellfärgade, små testytor, Panel 16 små testytor och Panel 16 stora testytor. Antalet fel minskar när färgmättnaden ökar och när stimulusstorleken växer.

Bild 7. A. Lanthony desaturerat test,

Bild 7. B. Panel 16 stora testytor och

Bild 7. C. Panel 16 små testytor ger olika resultat i undersökning av en person med synnervsatrofi.

[ Testinstruktioner I LEA syntest I Panel 16 färgseendetest ]

Uppdateras