Testförfarandet

Testpersonen skall ordna färgerna så att han/hon först väljer den färg som är i sin färgton närmast 'pilotens' blåa färg. Sedan bredvid den igen den färg som verkar vara närmast den förra färgen osv tills alla färger är ordnadde i en rad. Om testpersonen då tycker att någon av färgerna inte är på sitt rätta ställe, får han/hon korrigera felet. Testaren vänder testknapparna och registrerar resultatet på svarsblanketten (Bild 4 A, B, och C).

Bild 4. A. Korsningen över färgcirkeln mellan 7 och 15 är så vanlig att den accepteras som normal.

Bild 4. B. Tre korsningar över färgcirkeln.

Bild 4. C. Svår deutan defekt har lett till 10 korsningar över färgcirkeln. Färgerna var i ordning: pilot-1-15-2-14-3-13-4-5-12-11-6-10-7-8-9.

I vissa fall är testaren osäker om det avvikande resultatet beror på att ett äldre barn eller en vuxen testperson inte förstår vad han/hon borde göra. Har man två uppsättningar av testknappar kan man testa genom att matcha färger när man testar unga barn . Testsituationen kan varieras tills den motsvarar testpersonens funktionsnivå.

[ Testinstruktioner I LEA syntest I Panel 16 färgseendetest ]

Uppdateras