Unga Barn

Barn som inte förstår ideen med sortering kan testas med färgmatching:
1. Ta var tredje färgtestknapp på bordet från den ena uppsättningen ('pilot', 3,6,9,12,och 15, SetA i Bild 5C) och ställ dem på bordet framför barnet (Bild 5A). Ta samma färgknappar från den andra uppsättningen en i taget och be barnet matcha vilken av hans/hennes knappar har samma färg. Vanligen är där en klar skillnad mellan ett normalt seende barn och ett barn med färgsinnesdefekt i deras sätt att matcha. Det normalt seende barnet väljer den rätta färgen utan dröjsmål, barnet med problem i färgseendet jämför knappen först med en av sina knappar sedan med en annan och gör fel i jämförelse mellan vissa färger oftare än andra.

Bild 5. A. Testknappar på bordet framför barnet: #3, 6, 9, 12, 15 och 'pilot'.

Bild 5. B. Barnet skall matcha dessa färgytor med lika färgytor från den andra uppsättningen, här #9.

Bild 5. C. Barnet matchade färgerna så här.

Bild 5. D. Resultatet ritat på svarsblanketten.

2. När barnet är vant vid testleken kan man ta flera färger på en gång ('pilot', 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 15) (Bild 6A). Man testar som ovan, barnet matchar färger och konfusionområden är avslöjade som ovan.

3. Test situationen är ännu närmare de vuxnas test om man använder bara en uppsättning av testknappar. Man väljer på bordet samma knappar som ovan och tar sedan en av de fem knappar som blev över. Man visar den för barnet och ber barnet att välja från knapparna framför sig de två knappar vilkas färger liknar mest färgen på testknappen. När barnet har valt två knappar, skriver man upp deras nummer och lägger dem sedan tillbaka bland andra knappar. Man testar med var och en av de fem knapparna och i osäkra fall repeterar en gång till. Resultatet (Bild 6B) ritar man på svarsblanketten som i Bild 6C. Den här testleksituationen förbereder barnet för en prövning som hos vuxna.

Bild 6. A. Färgtestknappar på bordet framför barnet.

Bild 6. B. Barnet har matchat #2 med #3och #15, #5 med #6 och 12, #8 med #7 och #9, #11 med #9 och #12 och #14 med #3 och #13.

Bild 6. C. Resultaterna ritade på svarsblanketten, tre korsningar över färgcirkeln.

[ Testinstruktioner I LEA syntest I Panel 16 färgseendetest ]

Uppdateras