Allmänt om kontrastkänslighet

Undersökning av kontrastkänslighet har varit en del av experimentella och kliniska grundvetenskapliga studier allt sedan fyrtiotalet men har blivit i mera allmänt bruk först på åttiotalet. Det finns fortfarande många oftalmologiska och neurologiska kliniker där kontrastkänslighet inte blir mätt som en del av rutinundersökningar.

De enkla test som beskrivs i den här manualen har varit i bruk vid undersökning av tusentals patienter och har avslöjat ändringar i synfunktionen som inte var påvisbara med högkontrastsynskärpetest. Då kontrastkänslighet inte är en del av undervisningen vid många undervisningsprogram diskuterar jag kortfattat också några basala frågor runt kontrastkänsligheten.

När man börjar använda kontrastkänslighetstest har man en obehaglig känsla av att man inte förstår vad de olika siffrorna betyder, vad de motsvarar i en persons funktion. Samma osäkerhet kände man när man började använda vanliga högkontrastsyntavlor. Man lärde sig så småningom att normalvärden i synskärpevärden varierar mellan 0.8 och 2.5, en trefaldig variation. När man mäter synskärpevärden på låga kontraster ser man liknande variation på 5-6 testrader. T.ex. på 2.5% kontrast har en normalt seende person synskärpevärden som är ungefär hälften av högkontrastsynskärpevärden.

När man mäter synskärpevärden på både hög och låg kontrast nivå, finner man ut var kontrastkänslighetskurvans lutande del befinner sig, om den är inom normalområdet. Diagnostiskt mera intressant är dock om värdena har ändrat sig över tid.

Med hjälp av några enkla lågkontrast och högkontrast synskärpetest kan vi få viktig information om hur syninformationen bildas i näthinnan och överförs i synbanorna. Därigenom får vi en klarare uppfattning om hur bildkvaliteten är hos en viss person och kan vara mera realistiska i planläggning av undervisning, habilitering och rehabititering av synskadade. Naturligvis skall alla andra kliniska test också användas men vi får en bra start med synskärpemätningar om vi använder all den information som man kan få med dem.


Innehållet

Vad är kontrastkänslighet?
Vad är kontrast?
Luminansnivån
Mätning av kontrastkänslighet

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras